Kula ziemska – największy magnes

Kula ziemska – największy magnes

„Świat się zmienia“, głosi co tydzień w swym artykule dodatek naukowy do popularnego dziennika, powtarzając znane powiedzenie „panta rhei“ filozofa greckiego Heraklita z I wieku przed Chrystusem. W jeszcze większym stopniu ulegają zmianie nasze poglądy na przeróżne, zachodzące wokół nas zjawiska. Prawa przyrody są niezmienne, ludzkość natomiast w miarę rozwoju…continue reading →
Walka o przedłużenie życia

Walka o przedłużenie życia

Zbadanie zjawiska starzenia się ustroju ludzkiego nie jest zadaniem łatwym. Stwierdzono, że nawet w tych przypadkach, w których mówi się, że człowiek umarł ze starości, śmierć jego następuje z reguły przedwcześnie. Śmierć ze starości, tzw. śmierć fizjologiczna, jest zjawiskiem rzadkim. Według słynnego klinicysty Notnagla, spotykamy ją w jednym przypadku na…continue reading →
Interesująca karta z historii chemii

Interesująca karta z historii chemii

Spośród substancji, które uważamy obecnie za proste, tj. składające się z jednego pierwiastka, znano w starożytności zaledwie dziewięć, a mianowicie: 7 pierwiastków, występujących w stanie metalicznym — złoto, srebro, miedź, żelazo, cynę, ołów i rtęć — oraz dwie substancje nie ujawniające własności metalicznych (niemetale) — węgiel i siarkę. Niektóre narody…continue reading →
Zasady nowoczesnego treningu

Zasady nowoczesnego treningu

Przyglądając się rozmaitym wyczynom sportowym, które podziwiają tłumy publiczności, mimo woli powstaje pytanie: jak ci zawodnicy dochodzą do takiej formy i jak osiągają swoje wyniki? Jest ono tym bardziej na czasie w obliczu tegorocznej Olimpiady letniej, gdzie w walce o laur olimpijski, niejeden dawny rekord świata został wymazany z tabeli.…continue reading →
Gdzie się zaczyna nowa data na kuli ziemskiej

Gdzie się zaczyna nowa data na kuli ziemskiej

Zanim odpowiem na zadane w tytule pytanie, postaram się wprowadzić czytelników w zagadnienie rachuby czasu, którego zrozumienie jest tutaj rzeczą niezbędną. W życiu codziennym używamy czasu słonecznego, który jednak nazywamy czasem średnim. Dlaczego go tak nazywamy? Słońce prawdziwe (to, które widzimy na niebie) porusza się względem gwiazd ruchem niejednostajnym. Wobec…continue reading →
Dwie książki o plutokracji amerykańskiej

Dwie książki o plutokracji amerykańskiej

Treścią opartych na dokumentach dwóch książek wydanych w Nowym Jorku: Lundberga „60 rodzin amerykańskich“ oraz Selddesa „1000 Amerykanów” — jest życie i działalność plutokracji amerykańskiej. Każde słowo, każdy wiersz obu tych książek — to ciężkie oskarżenie stosunków kapitalistycznych USA. Seldes i Lundberg są przede wszystkim reporterami, sprawozdawcami, ludźmi, którzy bez…continue reading →
Medycyna a sztuka

Medycyna a sztuka

Cóż mogą mieć wspólnego sztuki piękne z chorobami i z medycyną? Jakaż jest ich wspólna platforma? Chyba nie ta, że. lekarze znani są ze swych zamiłowań do sztuk pięknych i często są również kolekcjonerami dzieł plastycznych. Można by również myśleć, że łączność ta znajduje swój wyraz w dziełach artystów, nie…continue reading →
O niekontrolowanych uczuciach i nieprzemyślanych działaniach

O niekontrolowanych uczuciach i nieprzemyślanych działaniach

Jednym z najpotężniejszych czynników, wpływających na działanie zarówno w sensie dodatnim jak i ujemnym, jest silne uczucie, które nazywamy wzruszeniem. Zapał do wiedzy może skłonić ucznia do pokonania poważnych nieraz trudności, a uczonego może pobudzić do niewiarygodnych nieraz wysiłków i ofiar. Wzruszenie artystyczne stworzyło arcydzieła, a entuzjazm zbiorowy dokonał wzięcia…continue reading →
Energia atomowa w przemyśle

Energia atomowa w przemyśle

Gdy w pierwszej połowie ubiegłego stulecia Michał Faraday tłumaczył zebranej w sali Towarzystwa Królewskiego elicie towarzyskiej Londynu zasady wykrytego przez siebie zjawiska elektromagnetycznej indukcji, niejeden ze słuchaczy uśmiechał się sceptycznie lub pobłażliwie potakiwał. A kiedy prelegent skończył swe piękne doświadczenia, obecny na sali minister finansów Gladstone sarkastycznie zapytał, co komu…continue reading →
Jaki jest twój stosunek do własnej powierzchowności?

Jaki jest twój stosunek do własnej powierzchowności?

Wśród wszystkich przedmiotów, które spostrzegam w przestrzeni przy pomocy moich zmysłów, moje ciało jest dla mnie czymś wyjątkowym. Towarzyszy mi ono stale; jest moją własnością, więcej: częścią mnie. Przy pomocy mego ciała stykam się z całym światem pozostałym, poznaję go, doznaję od niego różnych oddziaływań i sam działam na niego.…continue reading →